dijous, 5 de febrer de 2009

Ja tenim el projecte


La 6a companyia d'enginyers i sucedànis "gent que no sap fer res amb les mans i només sap fer paper" ha acabat, finalment, el projecte per tal de transformar el local i dur a les forçes de la Coronela fins a la victoria final.
De tots es coneguda la necessitat d'una ma ferma, un esperit valent, que serveixi de guia a les forçes regulars cap a la victoria, un conductor de la revolució que ara ha plasmat amb paper, les directrius necessàries perque les forçes de la reacció atorgin la seva rendició en forma de permís d'obres.
Malauradament, amb taridoria i nocturnitat, el Ferran de Plateria i la seva colla d'acòlits, ha aconseguit fer entrar una roda de carro, un record portat, segurament, de mes enllà d'Almansa que fa que el local, malgrat trobar-se encara en les beceroles, no pugi lluir en tot el seu esplendor.
Es en aquests casos quan es demostra que cal aquesta figura que infongui disciplina per evitar aquests motins de la tropa mes baixa, de tots es sabut que la "disciplina es triomf".
Per seguir les evolucions de la Coronela: http://www.lacoronela.blogspot.com/