dissabte, 30 de novembre de 2013

Diàleg i debat pels serveis públics
Agustí Liñán i Pau Juvillà

Ara fa un mes, el 30 d’octubre, diversos moviments socials, col·lectius polítics, i sindicats de Lleida presentàvem al registre de la Paeria més de 1000 signatures, recollides després d’un treball col·lectiu, per sol·licitar una Audiència Pública que permeti debatre sobre la privatització dels serveis públics municipals.

Esperonats per les darreres privatitzacions que està duent a terme una Paeria que es desprèn, poc a poc, dels serveis públics en detriment d’empreses privades, per l’augment d’anys de concessió d’algunes d’aquestes empreses existents i per l’increment alarmant de la precarietat laboral en el conjunt dels serveis privatitzats, un conjunt de col·lectius, organitzacions i entitats ens posàvem a treballar.

Els primers fruits serien la “declaració en defensa dels serveis públics” de 8 de març de 2012 on 14 entitats, col·lectius i organitzacions manifestàvem que “Apostem per promoure i impulsar la gestió pública dels serveis públics, aturar les privatitzacions i revertir aquesta situació amb la preservació dels béns i serveis que conformen el sector públic municipal”, tot instant a “la Paeria per a què dugui a terme un procés de municipalització de tots aquells serveis bàsics que ara té en règim de concessió”

Repetiríem un any després amb una segona declaració amb 16 signants on denunciàvem que “la privatització anunciada de nous serveis per part de les diferents Administracions suposa un atac a aquestes garanties dels drets socials“ tot instant a “aturar les noves externalitzacions i privatitzacions anunciades i, pel que fa a les que ja es van dur a terme i on es constatin les deficiències esmentades anteriorment, es dugui a terme un procés de reversió de tots aquells serveis que s’han atorgat en règim de concessió”

Un treball col·lectiu, aquest cop més profund i enriquidor, que hem repetit de manera exitosa en aquesta darrera recollida de signatures per sol·licitar una Audiència Pública per debatre, a petita escala, sobre aquest model de ciutat, un model social i econòmic que aposta per deixar en mans privades la gestió dels serveis públics. Un model que no és exclusiu del partit que governa l’alcaldia sinó que és compartit per la resta de partits que tenen representació en el ple de l’Ajuntament de Lleida.

Una Audiència que ha d’esdevenir en un espai polifònic de debat sobre l’externalització dels serveis públics. Un espai on s’han de poder sentir totes les veus i els matisos tant a favor com en contra, des de la contraposició d’idees i, sobretot, des de la participació activa de totes aquelles persones i organitzacions que vulguin ser-hi en un espai obert de debat i diàleg.

És evident, però, que des la CUP la nostra posició és inequívoca. Una posició que aposta clarament per la defensa de la promoció i l’impuls de la gestió pública dels serveis comuns i que s’oposa sense embuts a la privatització dels serveis públics que tan sols persegueix la rendibilitat econòmica i que no està pensada per oferir un servei adequat als ciutadans i les ciutadanes.

En aquest sentit, la Candidatura d’Unitat entenem que la qualitat dels serveis que presta l’Administració té a veure amb la responsabilitat, la transparència i el compromís en la gestió pública, així com amb la garantia de la regularitat i continuïtat. Que cal mantenir els serveis bàsics en mans públiques per tal d’assegurar que els criteris sota els quals es gestionaran seran els d’igualtat, universalitat en l’accés i vocació del servei a la ciutadania, i que no seran criteris merament mercantilistes o economicistes.

I cal dir també ben fort que existeixen alternatives reals, de recuperació de la gestió pública de serveis privatitzats com per exemple, en el cas d’Arenys de Munt amb la municipalització del servei d’aigües, i que se suma al del servei de neteja de Celrà (ambdós amb alcaldia de la CUP), entre d’altres.

L’Audiència només és una petita finestra a la participació i al debat ciutadà que cal fer créixer i que cal donar continuïtat amb la Comissió de Seguiment de les conclusions que en surti. Amb els col·lectius, organitzacions i persones que hi participin haurem començat a construir tímidament una praxi de treball des de la base, oberta i participativa.

I és també una certesa que des de la CUP treballarem de manera constant perquè l’Ajuntament de Lleida utilitzi totes les eines per tornar a prendre el control econòmic i democràtic dels serveis públics per posar-los a disposició de la majoria.