dilluns, 1 de desembre de 2008

Una bona iniciativa


La Secretaria de Comunicació de la CGT de Catalunya, coordinada per l'incansable Joan Rosich i conjuntament amb la gent del setmanari la Directa han endagat una excel·lent iniciativa, s'ha enviat un escrit a totes les federacions comarcals i locals de la CGT amb exemplars de la Directa per tal de donar aquest projecte i properament esta previst enviar-ne als locals que la CGT en els diferents llocs de treball.


En la carta, signada conjuntament per la CGT i la Directa es demana, no solament subscripcions necessàries per garantir la viabilitat econòmica del projecte, sinó també col·laboració i ajuda per la confecció de la revista enviant totes les informacions, lluites, campanyes i activitats que es dugin a terme per les diferents seccions sindicals, sindicats o federacions.


Em sembla una molt bona iniciativa que suposa un pas mes en la infectació, aquesta interacció entre diferents col·lectius, organitzacions i persones de l'esquerra transformadora, que ha tingut pasos destacables com el periòdic Dos Dies o la defensa d'espais com Can Vies.


La CGT esta sense cap mena de dubte, en el bon camí, iniciatives com aquesta ho confirmen.