dissabte, 16 d’abril de 2011

LA SUPENSIO DE LES ARES, UNA OPORTUNITAT PER REPENSAR l’URBANISME.
El Secretari d’Habitatge de la Generalitat, Carles Sala anunciava, a principis d’abril, que la Generalitat de Catalunya revisaria “de dalt a baix” totes les Àrees Residencials de Estratègiques ja que, degut a la crisi, “els càlculs urbanístics han quedat totalment desfasats”. Una afirmació ens donava la raó a la Candidatura d’Unitat que, ja des del seu inici, ens vàrem oposar a aquestes figures urbanístiques filles de l’anterior tripartit del PSC-PSOE, ICV i ERC.

Les Àrees Residencials estratègiques son una conseqüència del Pacte Nacional per l’Habitatge i es van establir a partir de la redacció de 12 plans directors urbanístics que preveien el desenvolupament de 100 ARE en un total de 86 municipis catalans, cosa que havia de suposar la construcció de més de 90.157 nous habitatges en més de 1.598 hectàrees de sòl.

Son unes figures urbanístiques que xoquen frontalment amb l’autonomia municipal, ja que aquests plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques han estat elaborats pel Govern prèvia consulta als ajuntaments, per tant aquesta requalificació dels terrenys s’ha dut a terme mes enllà de l’agenda urbanística del propi ajuntament i ha suposat, en la pràctica, una retallada les possibilitats d’intervenció dels veïns en les decisions urbanístiques de l’Administració.

A més a més, les ARE segueixen el model de creixement urbanístic insostenible fomentant la nova construcció en detriment de la rehabilitació o accions directes i contundents per posar fi a l’especulació sobre l’habitatge, bàsicament actuant sobre tots aquells pisos desocupats.

A Lleida, dels 3794 pisos projectats, el 50% estaven previstos d’iniciativa privada que es sumarien als habitatges que ja s’estan construint en zones com la zona del parc de l’aigua, barris nord o la zona de Balàfia – Secà.

Per tot això des de la CUP vam manifestar la nostra oposició a aquestes àrees residencials estratègiques forçant una consulta popular allà on teníem presència municipal, com es el cas de Sant Celoni, on amb una participació del 30%, 2847 persones (70% dels votants) es van manifestar en contra de l’ARE de Can Riera de l’Aigua. També rebutjant la seva construcció al mateix ple, com el cas de Berga on a proposta de la CUP es rebutjava l'execució de l’Àrea Residencial Estratègica que preveia la construcció de 365 nous pisos, o be impugnant davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (del qual encara se’n espera resolució) tots els plans directors que desenvolupen les diferents Àrees Estratègiques del Principat

Des de la CUP defensem que el dret a l’habitatge sigui un dret efectiu. Ens manifestem obertament a favor dels pisos de protecció oficial i dels pisos socials que necessàriament han d’anar acompanyats d’altres mesures en el foment de la rehabilitació i en la utilització dels pisos buits. Entenem que cal realitzar mesures enèrgiques per garantir el dret a l’habitatge, mesures valentes com l'increment de l'IBI per als habitatges buits aprovat per l’Ajuntament de Sant Celoni, a proposta de la CUP, el 27 de desembre del 2007.

Així, ara, les declaracions del Secretari d’Habitatge de la Generalitat ens venen a donar la raó. I es que malgrat semblava que la única solució per garantir el dret a l’habitatge es basava solament en la construcció i la venda, queda clar que cal anar mes enllà i en aquests moments això no passa per l’ARE.